تاريخ : چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:26 | نویسنده : مهندس هادی چهاردولی

 دیوار سیل بند چیست ؟دیوار سیل بند دیواری است که علاوه بر وظایف دیوار حایل ، وظیفه ی محافظت منطقه ای را از ورود سیلاب عهده دار است . در ساحل دریاها این دیوار وظیفه ی مهار ضربه های موج و جلوگیری از نفوذ آب در ساحل به هنگام بالا آمدن سطح آب دریا را نیز عهده دار است .

تفاوت دیوار حائل و سیل بند در طراحی :

دیوار سیل بند فشار اضافی خارجی ناشی از آب را نیز باید تحمل کند .

انواع دیوارهای حائل :

۱-دیوار حائل صلب

۲-دیوار حائل اعطاف پذیر

تفاوت این دونوع دیوار در نحوه هماهنگی دیوار با محیط اطراف می باشد . که دیوارهای انعطاف پذیر خود را با نشست های محیط میزبان هماهنگ می کنند .

اهمیت زهکشی در دیوارهای حایل :

دیوارهای حائل و سیل بند در مقابل افزایش فشار حفره ای آب به هر دلیل ( چه به علت افزایش تراز آب زیرزمینی و چه به علت زلزلزله ) حساس هستند .لذا باید سهولت زهکشی در آنها فراهم گردد .

انواع بارهای وارده بر دیوارهای حائل یا سیل بند :

۱- بار مرده ۲-وزن خاک ۳-فشار جانبی خاک ۴-فشار آب زیر زمینی ۵-فشار برخاست (UPLIFT ) 6-فشار جانبی ناشی از سربار ۷-فشار برخورد امواج ۸-نیروهای زلزله ۹-فشار یخ

بار گذاری دیوارهای حایل :

دیوارهای حائل ، سیل بند و ساحلی باید برای ترکیبات مختلف بارگذاری طراحی شوند که در ذیل بخشی از این ترکیبات آورده شده است .

۱-ترکیبات بار گذاری دیوار حایل :

الف-بارهای عادی ب-بارهای غیر عادی ج-بارگذاری زلزله

۲-ترکیبات بارگذاری دیوارهای سیل بند :

الف-باگذاری سیل طراحی ب-آب تا بالای دیوار ج-بارگداری زلزله د-بارهای آنی حین اجرا

۳-ترکیبات بار گذاری دیوارهای ساحلی :

الف-بارگذاری موج شکسته ب-بارگذاری موج در حال شکست ج-بارگذاری موج نشکسته د-بارگذاری زلزله و-بارهای کوتاه مدت حین ساخت ه-بارگذاری باد

ضوابط پایداری دیوارهای حایل :

مقاومت لغزشی-مقاومت واژگونی-مقاومت دربرابر گسیختگی  • آپلود عکس
  • بوگاتی